Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

 0,00 0
Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

 0,00 0

Retourprocedure

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Dit termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens dit termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Artikelen waarbij staat aangegeven speciaal voor u geproduceerd of niet retourneerbaar zijn niet te retourneren.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

  • De consument dient ten allen tijde binnen veertien dagen contact op te nemen met ondernemer indien deze één of meerdere artikelen wil retourneren. De retournering dient vervolgens binnen een redelijke termijn na deze veertien dagen te geschieden, dan wel binnen uiterlijk vijf werkdagen.
  • De consument zal het door hem ontvangen product derhalve in de staat waarin hij het heeft ontvangen moeten retourneren aan de ondernemer. Artikel dient compleet en zonder gebruikerssporen of schade retour gestuurd te worden. Is dit niet mogelijk of is het product beschadigd, dan is de consument gehouden tot schadevergoeding van minimaal 15% over het aankoopbedrag van het product voor zover de tekortkoming aan hem kan worden toegerekend.
  • Retourzending van artikelen is voor eigen risico van consument. Ondernemer adviseert de consument dan ook bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.
  • Retourzendingen moeten voorzien zijn van een duidelijke afzender, het bestelnummer en aangevraagd  retourformulier.
  • Ongefrankeerde pakketten, pakketten waarbij afzender of ordernummer ontbreekt of pakketten waarin items beschadigd zijn worden niet in behandeling genomen door ondernemer. Deze worden geweigerd of de kosten worden bij de afnemer in rekening gebracht. Ook pakketten onder rembours worden zonder voorgaand overleg geweigerd. Pakketten dienen verpakt te worden in een deugdelijke doos of envelop.
  • De consument dient ten allen tijde binnen veertien dagen contact op te nemen met ondernemer indien deze één of meerdere artikelen wil ruilen. De retournering dient vervolgens binnen een redelijke termijn na deze veertien dagen te geschieden, dan wel binnen uiterlijk vijf werkdagen. De verzendkosten van retournering worden bij ruilen niet vergoedt door de ondernemer. Er worden daarentegen geen nieuwe verzendkosten berekend voor het opsturen van het nieuwe product. Indien er een verschil is in aankoopprijs tussen de geruilde producten zal deze verrekend worden. Bij een defect of fabrieksfouten, zullen de verzendkosten voor het retour sturen wel vergoedt worden door de ondernemer.


Werkwijze

  1. Informeer Janssen tuinproducten, via www.janssentuinproducten.nl

 Geef aan om welk artikel het gaat, het aantal en de reden waarom u wilt retourneren.

  1. U ontvangt een e-mail met daarin de adresgegevens waar de artikelen naar toegestuurd kunnen worden.*
  2. Na ontvangst controleert Janssen tuinproducten of de artikelen in goede staat zijn.
  3. Als dit het geval is, ontvangt u een bevestiging in de vorm van een credit-nota in de mail en het aankoopbedrag binnen twee weken terug. Als dit niet het geval is neemt Janssen tuinproducten contact met u op.

* De gemaakte kosten voor retourneren worden niet vergoed.